Generalforsamling 2021
Tidspunkt
16.11.2021 kl. 19.30 - 16.11.2021 kl. 21.30
Sted
LangÄ Kulturhus - Lionslokalet
Beskrivelse

Generalforsamling 2021
Der indkaldes til generalforsamling i LCH tirsdag den 16. november kl. 19:30
Sted: Langå  kulturhus  -  Lionslokalet

Endelig Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent

   

 2. Formandens beretning

   

 3. Regnskabsaflæggelse v. kassereren

   

 4. Bestyrelsens forslag til budget år 2022, herunder fastsættelse af kontingent og træningsgebyr

   

 5.  Indkomne forslag.      

   

   

 6. Valg af kasserer for to år: Asbjørn Jensen, kan genvælges

   

 7. Valg af bestyrelsesmedlem for to år: Jens Nielsen, kan genvælges

   

                       

   

 8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen                     
  Karina Quick, 
  kan genvælges

  Jane Aaquist, kan genvælges

                                       

 9. Valg til udvalg: 
  konkurrenceudvalg
  Trænerudvalg, Alice Munch, Karsten Ebling, Inga Larsen
  festudvalg, Helle Winther, Kirsten Kuhlmann, Karen Margrethe Balle

 

Valg af 2 revisorer, Kirsten Kuhlman, Jens Olesen 
Valg af revisor suppleant, Karen Margrethe Ballé

Evt.    

DcH LangÄ